Αρχείο Βοήθειας

Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Moodle

Υποστήριξη Πλατφόρμας: https://support.leonteios.gr
email Υποστήριξης:

Το Moodle (Modular Object Oriented Developmental Learning Environment) είναι ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (Course Management System).

Για Γονείς         Για Εκπαιδευτικούς         Για Μαθητές