Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την ενημέρωση.

Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Σε συνέχεια της γενικής "Ενημέρωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων" της οποίας λάβατε γνώση κατά την εγγραφή του παιδιού σας, παρακαλούμε να διαβάσετε το παρόν που αφορά ειδικά στην επεξεργασία δεδομένων μέσω της Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης του Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης (εφεξής "Πλατφόρμα").

Περιγραφή της Πλατφόρμας

Η Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης λειτουργεί υποστηρικτικά σε σχέση με τη διδασκαλία, καθώς μέσω αυτής, οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να «κατεβάζουν» και να εκτυπώνουν βοηθήματα και φύλλα εργασίας των καθηγητών/-τριών του Σχολείου μας, να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό (video, εκπαιδευτικά παιχνίδια, κουίζ, χρήσιμες υπερσυνδέσεις, λεξικά, προσομοιώσεις, μαθηματικά μοντέλα κτλ.), να καταθέτουν σε ηλεκτρονική μορφή εργασίες που τους έχει αναθέσει ο/η καθηγητής /-τρια, καθώς και να λαμβάνουν, επίσης σε ηλεκτρονική μορφή, τις διορθώσεις αυτών των εργασιών. Επίσης, οι μαθητές και οι μαθήτριες των Δημοτικών μπορούν να ενημερώνονται για τα καθήκοντα της επόμενης ημέρας μέσω της πλατφόρμας.

Παράλληλα, οι γονείς μπορούν να προγραμματίζουν συναντήσεις με τους/τις καθηγητές/-τριες του παιδιού τους, μέσω του σχετικού πεδίου της Πλατφόρμας και να ενημερώνονται -μέσω ψηφιακού πίνακα ανακοινώσεων- για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του σχολείου.

Επίσης, η πλατφόρμα υποστηρίζει τη σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ των χρηστών της, η οποία, ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία φοιτά το παιδί και ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθήματος θα αξιοποιείται στον κατάλληλο βαθμό.

Ποια προσωπικά δεδομένα χρειαζόμαστε και για ποιο σκοπό

Για την αρχική εγγραφή σας στην Πλατφόρμα, ζητάμε (α) το δικό σας ονοματεπώνυμο, (β) το ονοματεπώνυμο του παιδιού σας και (γ) την προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας -καθώς και του παιδιού σας, εφόσον είναι μαθητής/τρια Γυμνασίου ή Λυκείου- για να σας στείλουμε το "όνομα χρήστη" (χωριστούς λογαριασμούς για εσάς και για το παιδί σας). Στη συνέχεια, θα χρησιμοποιήσετε το "όνομα χρήστη" ή την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη φόρμα ορισμού νέου κωδικού και θα λάβετε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με οδηγίες για να ορίσετε τον προσωπικό σας "κωδικό", ώστε εφεξής να τους γνωρίζετε μόνο εσείς. Εξυπακούεται ότι και στη συνέχεια μπορείτε να αλλάζετε μόνοι σας και όποτε θέλετε τους κωδικούς, απευθείας μέσω του σχετικού πεδίου της Πλατφόρμας " Ξεχάσατε το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης; "

Κατά την είσοδό σας στην Πλατφόρμα καταχωρίζεται αυτόματα στον εξυπηρετητή μας (server) η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) της συσκευής σας (υπολογιστής, κινητό ή ταμπλέτα), η οποία απαιτείται, προκειμένου εσείς ή/και το παιδί σας να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα και εμείς να μπορούμε να τη διαχειριζόμαστε, να αντιμετωπίζουμε ενδεχόμενα τεχνικά προβλήματα και να προστατεύουμε την ασφάλεια των συστημάτων μας, αλλά και των δικών σας δεδομένων (π.χ. η καταχώριση των διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου όλων των χρηστών ενός ιστοτόπου, είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων επιθέσεων και εν γένει απόπειρας κακόβουλης χρήσης από τρίτους).

Επίσης, καταχωρίζονται αυτόματα τα στοιχεία χρήσης της Πλατφόρμας από εσάς και το παιδί σας (ασκήσεις, διαγωνίσματα, εργασίες, επικοινωνία με καθηγητές), τα οποία είναι απαραίτητα για την παροχή -και τη βελτίωση- των εκπαιδευτικών υπηρεσιών μας, καθώς και για τη δική σας ενημέρωση και τη μεταξύ μας επικοινωνία. Στα στοιχεία αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι ενδεχόμενες "απουσίες" του παιδιού, αλλά αυτό ισχύει μόνο για τους μαθητές του δημοτικού.

Η Πλατφόρμα, σάς παρέχει επίσης τη δυνατότητα να αναρτήσετε φωτογραφία (δική σας και/ή του παιδιού σας) του προσώπου ή κάποια άλλη εικόνα της επιλογής σας υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει προσβλητικό, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλο περιεχόμενο που δε συνάδει με τους κανόνες δεοντολογίας του σχολείου. Αυτό εναπόκειται απόλυτα στη διακριτική σας ευχέρεια και δεν είναι υποχρεωτικό για την πρόσβαση και χρήση της Πλατφόρμας. Στην περίπτωση που αναρτήσετε φωτογραφία, αυτή θα εμφανίζεται στην Πλατφόρμα, αλλά το σχολείο δε θα τη χρησιμοποιήσει καθόλου, ενώ έχετε πάντα τη δυνατότητα να την αφαιρέσετε χωρίς οποιαδήποτε ανάμειξη του σχολείου.

Cookies

Η Πλατφόρμα χρησιμοποιεί "cookies", δηλαδή μικρά αρχεία δεδομένων σε μορφή κειμένου (text files) που αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιείτε και αποστέλλουν στον εξυπηρετητή μας (server) στοιχεία αναγνώρισης της συσκευής σας, δηλαδή δημιουργείται ένας μοναδικός αριθμός αναγνώρισης, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για να έχετε ακώλυτη πρόσβαση και χρήση της Πλατφόρμας (session cookies). Τα Session-Cookies διαγράφονται όταν αποσυνδεθείτε ή κλείσετε τον περιηγητή.

Η επεξεργασία των στοιχείων διαδικτυακής αναγνώρισης (IP address & πληροφορίες από τα cookies) απαιτείται για τους εξής σκοπούς:

(α) Δημιουργία ανώνυμων στατιστικών στοιχείων, όπως ο αριθμός και γεωγραφική προέλευση των επισκεπτών, η επισκεψιμότητα των επιμέρους σελίδων του Ιστοτόπου, η ιστοσελίδα μέσω της οποίας επισκέπτεσθε τη δική μας ιστοσελίδα.

(β) Διευκόλυνση των επισκέψεων και περιηγήσεών σας στον Ιστότοπο, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο κεφάλαιο για ταcookies.

(γ) Προστασία του Ιστοτόπου από ενδεχόμενη κακόβουλη ή παράνομη χρήση (π.χ. η καταχώριση των διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου όλων των χρηστών απαιτείται προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες απόπειρες κακόβουλης χρήσης του Ιστοτόπου από τρίτους).

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων

Το σχολείο δε διαβιβάζει τα δεδομένα της Πλατφόρμας σε τρίτους και λαμβάνει τα πλέον σύγχρονα διαθέσιμα μέτρα για την ασφάλειά τους , όπως κρυπτογράφηση (SSL encryption), σύστημα ανίχνευσης και πρόληψης παρεισδύσεων (intrusion detectionand prevention system), καθημερινή λήψη αντιγράφων ασφαλείας των σχετικών αρχείων και των βάσεων δεδομένων σε απομακρυσμένο αποκλειστικό διακομιστή (dedicated server), εβδομαδιαία λήψη εικόνων (images) της συνολικής αρχιτεκτονικής της Πλατφόρμας (virtual machine - VM) κλπ.

Ποιος και για ποιο λόγο έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τηρούνται στην Πλατφόρμα

Τα δεδομένα είναι προσβάσιμα από το αρμόδιο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, μόνο στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την άσκηση των αντίστοιχων καθηκόντων τους. Παραδείγματος χάριν, οι καθηγητές έχουν πρόσβαση μόνο στα στοιχεία που αφορούν στα δικά τους μαθήματα και στα παιδιά του τμήματός τους, καθώς και στο πρόγραμμα επισκέψεων γονέων για τα μαθήματα που διδάσκουν, ενώ οι αρμόδιοι για τη διαχείριση της Πλατφόρμας (IT administrator) έχουν εν δυνάμει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν άμεσα και αποτελεσματικά ενδεχόμενα τεχνικά ή άλλα προβλήματα.

Οι συμμαθητές του παιδιού σας και οι γονείς τους, έχουν περιορισμένη πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν εσάς και τα παιδιά σας. Ειδικότερα:

(α) Το ονοματεπώνυμο του παιδιού σας (και η φωτογραφία του, αν θέλετε να την «ανεβάσετε» και για όσο χρόνο την έχετε αναρτημένη) είναι πάντοτε ορατά, ώστε όλοι να γνωρίζουν με ποιον συνομιλούν και κάνουν μάθημα.

(β) Οι δραστηριότητές του παιδιού είναι προσβάσιμες μόνο στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή των μαθημάτων π.χ. τα υπόλοιπα παιδιά μπορούν να δουν και να ανατρέξουν στις συζητήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή σε ομαδικές εργασίες, αλλά δεν έχουν πρόσβαση στα διαγωνίσματα των άλλων παιδιών ή στις εργασίες που δεν συμμετείχαν.

(γ) Τα στοιχεία χρήσης της Πλατφόρμας από εσάς, όπως ραντεβού με καθηγητές, ενημέρωση για το παιδί σας, δεν είναι προσβάσιμα στους άλλους γονείς και τα παιδιά τους, αλλά ούτε και στο δικό σας παιδί (εκτός αν του δώσετε τους κωδικούς σας) .

Το νομικό πλαίσιο και η βάση επεξεργασίας

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εν γένει, διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ("Γενικός Κανονισμός") και της ελληνικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού που εφαρμόζεται άμεσα στη χώρα μας, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω της Πλατφόρμας έχει ως νομική βάση (α) την εγγραφή του παιδιού σας στο σχολείο και τη μεταξύ μας σύμβαση παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών (άρθρο 6 § 1 (β) του Γενικού Κανονισμού) καθώς και (β) το έννομο συμφέρον μας να διασφαλίζουμε την ορθή και ασφαλή λειτουργία της Πλατφόρμας και να παρέχουμε το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης στους μαθητές μας και να το βελτιώνουμε (άρθρο 6 § 1 (στ) του Γενικού Κανονισμού).

Χρόνος τήρησης των δεδομένων

Τα δεδομένα χρήσης της Πλατφόρμας που αφορούν σε εσάς και στο παιδί σας διαγράφονται μετά το πέρας του διδακτικού έτους, ενώ τα στοιχεία πρόσβασης ("όνομα χρήστη", "κωδικός πρόσβασης"), προσωπικά αρχεία, προφίλ χρήστη διατηρούνται μέχρι την αποφοίτηση ή αποχώρηση του μαθητή από τη Σχολή. Η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IPaddress) της συσκευής σας (υπολογιστής, κινητό ή ταμπλέτα) που καταχωρίζεται αυτόματα στον εξυπηρετητή μας (server) κατά την είσοδό σας στην Πλατφόρμα τηρείται για τρεις μήνες από την ημερομηνία εισόδου σας στην Πλατφόρμα και, εν συνεχεία, διαγράφεται αυτομάτως. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση έγερσης δικαστικών ή εξώδικων αξιώσεων, τα δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι την αμετάκλητη επίλυση ή την παραγραφή τους.

Τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Τα δικαιώματά σας από την επεξεργασία δεδομένων μέσω της Πλατφόρμας, είναι τα ίδια με αυτά που αναγράφονται αναλυτικά στην ενότητα ...... της γενικής "Ενημέρωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων" (δικαίωμα ενημέρωσης κλπ) που τέθηκε εγγράφως υπόψη σας κατά την εγγραφή του παιδιού σας. [link]

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Γενικό Κανονισμό:

(α) Δικαίωμα να πληροφορηθείτε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε μέσω της Πλατφόρμας και με ποιο τρόπο, να λάβετε αντίγραφα αυτών καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία ("δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης"),

(β) Δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση και/ή συμπλήρωση ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων, π.χ. σε περίπτωση που αλλάξετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μας ζητάτε να την αντικαταστήσουμε με την καινούργια ("δικαίωμα διόρθωσης"),

(γ) Δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή και/ή περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων σας, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητη ή αν γίνεται με μη σύννομο τρόπο ή στην περίπτωση που η διαγραφή είναι υποχρεωτική από το νόμο («δικαίωμα στη λήθη»).

(δ) Δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας. για όσο χρόνο εκκρεμεί αίτημά σας για τη διόρθωση ή διαγραφή τους ("δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας"),

(ε) Δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σας σε αναγνώσιμη ηλεκτρονική μορφή και να μας ζητάτε να τα διαβιβάζουμε με τη μορφή αυτή σε τρίτους που υποδεικνύετε εσείς ("δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων"), (στ) Δικαίωμα να αντιταχτείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ("δικαίωμα εναντίωσης").

Όπως αναφέρεται στην ως άνω γενική Ενημέρωση, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα αυτά ανά πάσα στιγμή, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση dpo@leontios.gr ή μέσω της ειδικής κατηγορίας "Προστασία Δεδομένων και Πολιτικές" που θα βρείτε στο προφίλ σας στην εκπαιδευτική πλατφόρμα. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να μας υποβάλετε οποιαδήποτε σχετική απορία ή παρατήρησή σας.

Επίσης, δικαιούστε να υποβάλετε προσφυγή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, 11523, Αθήνα, 210-6475600, contact@dpa.gr), σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι θίγονται καθ' οιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα σας μέσω της Πλατφόρμας.

Αναθεωρήσεις

Πριν από κάθε ενδεχόμενη αλλαγή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω της Πλατφόρμας θα τροποποιήσουμε αντίστοιχα την παρούσα Ενημέρωση, θα την αναρτήσουμε στον Ιστότοπό μας και σας στείλουμε το σχετικό σύνδεσμο (link) μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, ώστε να ενημερωθείτε σχετικά και να μπορείτε να ασκείτε αποτελεσματικά τα δικαιώματά σας.